Dipositaris

Els actius dels nostres clients estan dipositats a les Entitats Financeres més solvents.

Deute Públic, Renda Fixa i Renda Variable Nacional i Internacional

 • CECABANK
 • BNP PARIBAS
 • EUROCLEAR
 • IBERCLEAR

Derivats

 • MEFF
 • ALTURA

Fons d’Inversió

Fons de Tercers:

 • BANCO INVERSIS SA
 • ALLFUNDS BANK

Fons i SICAVs de GVC Gaesco:

 • BNP PARIBAS
 • BANCO INVERSIS
 • SABADELL
 • CECABANK
 • SANTANDER INVESTMENT
 • DEUTSCHE BANK
 • BANCO CAMINOS
 • BANKINTER

Saldos no invertits

 • Dipositats a Bancs Espanyols
 • El FOGAIN cobreix fins a 100.000 Euros