Corporate Finance

L'activitat de Corporate Finance pretén donar resposta a les necessitats d'inversió, finançament, estratègia i gestió que demanden empreses cotitzades i no cotitzades.

Finançament

 • Entitat Directora, Asseguradora i Col·locadora dels valors en processos d'emissió.
 • Sortides a la Borsa: OPS, OPV.
 • Sortides al MAB i al MARF.
 • Cerca d'Inversors en processos d'Ampliació de Capital d'Empreses cotitzades i no cotitzades.
 • Cerca d'Inversors en operacions d'emissió de Renda Fixa: Bons, Obligacions.
 • Entitat Agent.

Assessorament

 • Assessor Registrat MAB i MARF.
 • Assessor Registrat SOCIMI.
 • Contractes de Liquiditat i Política d'Autocartera.
 • Proveïdor de Liquiditat MAB / MARF.
 • Estructura de Capital.
 • Estratègia.
 • Plans de Negoci.
 • Financiació bancària.
 • Financiació sindicada / estructurada.
 • Informació sobre la Cotització – Mercat.
 • Suport en JGA i Anàlisi del Accionariat.
 • Comunicació.

Valoració

 • Empreses.
 • Participacions empresarials.
 • Negocis.
 • Branques d'Activitat.
 • Deute.
 • Actius.

Relació d'operacions

Col·locador i Assegurador
Import
EUR 67 m
2016
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 51 m
2016
Sole Bookrunner
EUR 34m
5.75%
2015
Sole Bookrunner
EUR 500m
1.189%
2015
Sole Bookrunner
EUR 20m
2.65 %
2015
Sole Bookrunner
EUR 14m
5.75%
2015
Assessor de Venturcap, S.C.R., S.A.
a la venda del 30% del capital
de TradeInn a Suma Capital
2015
Col·locador
Capitalització Borsària
EUR 17m
2015
Col·locador
Capitalització Borsària
EUR 19m
2015
Assessor a la OPA d'exclusió
Capitalització Borsària
EUR 1,526m
2015
Col·locador
Import
EUR 4,200m
2015
Col·locador
Import
EUR 2,700m
2014
Entitat Coordinadora i
Col·locadora
OPV EUR 17m
2014
Coordinador Global &
Col·locador OPV
EUR 22m
2014
Col·locació Accelerada
5% del Capital
EUR 1,513m
2014
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 230m
2014
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 400m
2014
Col·locació Accelerada
12% del capital
EUR 737m
2014
Entitat Col·locadora
CCol·locació Accelerada
10% el capital
EUR 152m
2014
Entitat Coordinadora
Global
Increment del Capital
EUR 50m
2014
Emisió de Bons
Marf
Joint Bookrunner
EUR 21m
2014
Emisió de Bons
MARF
Co-Lead Manager
EUR 50m
2013
Col·locador Ampliació
de Capital (MAB)
2013
Entitat Coordinadora i
Col·locador Ebioss Energy
(MAB)
2013
Col·locació Accelerada
12% del capital
EUR 978m
2013
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 493m
2013
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 180m
2012
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 2.300m
2012
Col·locador Funespaña
(Ampliació Capital)
2012
Col·locador OPS
Carbures (MAB)
2012
Entitat Agent OPA
Mapfre Familiar sobre
Funespaña
2012
Col·locador OPS
Bionaturis (MAB)
2012
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 2,300m
2011
Col·locador
Import
EUR 3,200m
2011
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 1,500m
2011
Coordinador Global i Col·locador
Ampliació de Capital
EUR 22,5 m
2011
Assegurador i Col·locador
OPV/OPS
EUR 4,070m
2011
Coordinador Global &
Col·locador
OPV
EUR 22m
2011
Agent i Director
de la Col·locació
2011
Col·locador
Capitalització Borsària
EUR 100m
2011
Col·locador Lumar
(MAB)
2011
Col·locador Grup
Nostrum (MAB)
2010
Col·locador Gowex
(MAB)
2010
Col·locador i Assegurador
Import
EUR 3,000m
2010
Col·locador AB
Biotics (MAB)
2010
Sortida a Borsa
Enel Green
Power
2010
Col·locador ampliació
capital Afirma
Inmobiliaria (Quabit
Inmobiliaria)
2009
Col·locador
ampliació capital
Jazztel
2009
Col·locador
OPV/OPS
EUR 3,452m
2007
Estructurador, Assegurador i
Col·locador
Ampliació de Capital
EUR 440m
2007
Director, Assegurador, Col·locador
i Agent
Ampliació de Capital
EUR 45m
2007
Estructurador, Assegurador i
Col·locador
Ampliació de Capital
EUR 144m
2007
Director, Assegurador i
Col·locador
Ampliació de Capital
EUR 77m
2007
Director, Assegurador i
Col·locador
Ampliació de Capital
EUR 39m
2007
Assegurador, Col·locador i Agent
Ampliació de Capital
EUR 151m
2007
Assegurador i Col·locador
OPV/OPS
EUR 333m
2006
Assegurador i Col·locador
OPV/OPS
EUR 779m
2006
Assegurador i Col·locador
OPV/OPS
EUR 209m
2006
Director, Assegurador i
Col·locador
Ampliació de Capital
EUR 34m
2006
Assegurador i Col·locador
OPV/OPS
EUR 5,720m
2006
Assessor Registrat
2015
Assessor Registrat
2015
Assessor Registrat
2015
Assessor Registrat en
el procés d'incorporació
al MAB
2015
Assessor Registrat
2015
Assessor Registrat en
el procés d'incorporació
al MAB
2015
Assessor Registrat
2015
Assessor Registrat
Proveïdor de Liquiditat
2014
Proveïdor de Liquiditat
2014
Assessor Registrat
2013
Assessor Registrat
Proveïdor de Liquiditat
2012
Proveïdor de Liquiditat
2011