Seguretat

L'accés a les pàgines a través de les quals el client realitza la contractació de productes i serveis del lloc web de propietat de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., es realitza en un entorn segur d'encriptació de 128 bits. El client pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur observant el candau tancat que es mostra a la part inferior dreta de la pantalla.

Així mateix, el client disposa d'un sistema de seguretat compost pel codi d'identificació d'usuari, la clau d'accés i la contrasenya operativa. Aquestes claus de Seguretat són d'ús estrictament personal i intransferible.

A GVC Gaesco disposem dels sistemes més segurs i avançats tecnològicament per garantir la identitat dels nostres Clients i Usuaris, així com la confidencialitat de les seves dades, en cadascuna de les seves transaccions.

Altres avisos tècnics / legals

 • Propietat industrial i intel·lectual

  Aquesta pàgina web i tots els seus continguts estan protegits mundialment per les lleis de protecció de la propietat intel·lectual. Queden reservats tots els drets derivats d'aquesta protecció, en especial els drets d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública cessió o transformació.

  GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els Clients i Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual.

 • Termes legals i condicions

  L'accés al lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella.

Drets de la propietat industrial i intel·lectual

Els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual del contingut de les pàgines web o altres mitjans telemàtics, el seu disseny gràfic i codis, són titularitat de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. i/o de tercers proveïdors de la informació i/o continguts facilitats per GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. en base als acords existents amb els mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts en les pàgines web o qualsevol altre mitjà telemàtic de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., estan protegides per la llei.

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal del client són conservades en un fitxer automatitzat del qual és responsable GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., i el tractament es realitza de conformitat amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

La nostra garantia de seguretat

  • Xifrat de dades

   Per accedir a l'àrea d'usuari registrat, els nostres clients s'han d'identificar amb un usuari i una clau; a partir d'aquest moment passen a un entorn segur. Dins d'aquest entorn la nostra prioritat és poder oferir els nostres serveis amb tota seguretat; per això www.valores.gvcgaesco.cat transmet tota la informació privada mitjançant el protocol SSL (Secure Socket Layer). Amb això s'assegura que tota informació transmesa entre el Client o Usuari i www.valores.gvcgaesco.cat només sigui llegible per aquestes dues entitats mitjançant el xifrat de la informació, utilitzant una encriptació de 128 bits, el màxim que hi ha actualment al mercat.

  • Certificació VERISIGN

   El servidor de www.valores.gvcgaesco.cat ha estat certificat per VERISIGN, líder mundial en seguretat en línia, de manera que els nostres Clients i Usuaris tenen les següents garanties:

   • Que el servidor al qual s'ha connectat pertany realment a GVC Gaesco Holding S.A..
   • Que les dades guardades al servidor estan protegides amb l'última tecnologia d'encriptació.
   • Que qualsevol transmissió de les dades del servidor es realitzarà mitjançant una encriptació de 128 bits.
  • Dispositius de seguretat

   Per operar a través de www.valores.gvcgaesco.cat nostres Clients i Usuaris han de sol·licitar una clau d'accés. Un cop la tinguin, la utilitzaran per identificar-se a la web. En cas que l'accés sigui erroni, la clau es bloquejarà per seguretat als tres intents fallits. Per tornar-la a activar, el Client o Usuari s'haurà de posar en contacte amb el servei d'Atenció al Client de GVC Gaesco, trucant al telèfon 93 366 27 27. Aquesta clau (usuari i contrasenya) serà personal i intransferible, sent el propi Client o Usuari l'únic coneixedor d'aquesta informació i responsable de totes les accions que realitzi amb ella. En el cas de pèrdua o robatori d'aquestes dades, cal notificar-ho immediatament al servei d'Atenció al Client de GVC Gaesco, trucant al telèfon 93 366 27 27.

   Un altre dispositiu de seguretat que posseeix la web és la desconnexió. Des del moment en què un Client o Usuari s'identifica a la web, el sistema supervisa el temps transcorregut entre consulta i consulta. En aquest cas que aquest temps superi els 30 minuts, el sistema desconnectarà al client i aquest haurà d'identificar-se de nou. Amb això evitem que ningú es pugui connectar si el Client o Usuari deixa el terminal obert.

  • Consells de seguretat

   Recomanem que quan un Client o Usuari finalitzi la sessió, utilitzi el botó "Finalitzar Sessió" situat a la capçalera de la pàgina, a la dreta; amb aquesta acció impedirà que qualsevol pugui utilitzar el seu codi d'usuari i contrasenya en properes visites des del seu ordinador.

  • Consells generals

   Finalment, li exposem diversos consells a tenir en compte durant la navegació per internet:

   • Els navegadors tenen la possibilitat de guardar els usuaris i contrasenyes a la memòria de l'ordinador, deixant-los a disposició de qui accedeixi a l'equip. Recomanem tenir desactivada aquesta opció.
   • Prudència en baixar informació des d’orígens que NO siguin de confiança.
   • Instal·lar un antivirus i mantenir-lo actualitzat.

Informació de tercers

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. declina tota responsabilitat per qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada, sempre que procedeixi de fonts alienes o d'aquella informació pròpia de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. basada en fonts alienes.

Limitacions de responsabilitat

El Visitant, Client o Usuari és l'únic responsable de l'accés i navegació pel lloc web, així com l'ús dels seus continguts. Els usuaris no podran triar com a nom d'usuari paraules o expressions malsonants o injurioses, contràries a la llei o la moral. GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. es reserva el dret d'impedir o prohibir l'accés a qualsevol client que introdueixi continguts contraris a les normes legals.

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. no es fa responsable de la comprovació de l'autenticitat de l'usuari ni de la confirmació que cada usuari és qui diu ser.

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. prohibeix als seus Clients i Usuaris que revelin o comparteixin la seva clau d'usuari amb terceres persones.

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar del mal funcionament dels accessos a Internet, avaries als sistemes, disfuncions i interrupcions dels mercats o en les comunicacions entre diferents agents que intervenen en els processos del portal web.

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. no es responsabilitza dels continguts de les pàgines web que es puguin accedir per enllaços, i que la presència d'aquests enllaços té finalitat informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. és simple executor de les ordres que rep dels seus clients, essent aquests els únics responsables sobre les ordres donades, el risc que comporten i les conseqüències jurídiques o patrimonials que es puguin derivar.