Racó de l'inversor

Aquesta secció pretén millorar el coneixement i la cultura financera dels usuaris d'aquesta web. Oferim les eines necessàries perquè les decisions financeres es puguin prendre d'una manera òptima i eficient.

 

Amb la següent recopilació d'informació, els inversors poden millorar la seva comprensió dels productes financers i desenvolupar les habilitats i confiança necessàries per adquirir major consciència dels riscos i oportunitats financeres, prendre decisions basant-se en la informació, saber on acudir per demanar ajuda i porta a terme qualsevol acció eficaç per millorar el seu benestar financer.

 

La regulació financera és essencial per protegir els inversors i ha de ser complementada per una adequada educació financera.

Normativa

Normativa General

Normativa General

Accés a les diferents normatives a les quals es troba subjecta l'actuació de les societats pertanyents al Grup GVC Gaesco.MiFid

Polítiques aprovades

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. té establertes una sèrie de polítiques internes amb l'objectiu d'incrementar la protecció del client o potencial client. Aquest reforç ...Informació precontractual i contractual

Quan presti serveis d'inversió, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. haurà de proporcionar als seus clients minoristes (inclosos els potencials) aquesta informació amb antelació ...Categorització de clients i tipus de serveis

El Grup GVC Gaesco, seguint la normativa actual vigent, ha establert diferents nivells de protecció als clients en base a la seva categorització: ...Prevenció, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

La creixent preocupació de la comunitat internacional davant l'amenaça que suposen el blanqueig de capitals i el finançament d'activitats terroristes ha portat als legisladors ...Normes de conducta

El Grup GVC Gaesco manté registrat a la CNMV un Reglament Intern de Conducta, l'objectiu principal és determinar els criteris de comportament i actuació ...Protecció al client

Departament d'Atenció al client

Departament d'Atenció al client

El Departament d'Atenció al Client del Grup GVC Gaesco ha estat creat amb l'objectiu de salvaguardar els drets i interessos dels clients, coneixent i atenent les seves queixes i reclamacions ...Defensor del client

Defensor del client

Existeix una figura addicional per a la resolució de reclamacions, dins del Grup GVC Gaesco, que és el Servei de Defensor del Client de Borses i Mercats Espanyols Societat ...Servei de reclamacions de la CNMV i del Banc d'Espanya

Servei de reclamacions de la CNMV i del Banc d'Espanya

En primer lloc ha d'acudir al Servei d'Atenció al Client o al Defensor del Client del Grup GVC Gaesco. Si no està d'acord amb la resposta rebuda, o si han transcorregut ...Fons de Garantia

Fons de Garantia

La finalitat del FONS GENERAL DE GARANTIA D'INVERSIONS (FOGAIN) és oferir als clients de les Societats de Valors, Agències de Valors i Societats Gestores de Carteres ...Govern Corporatiu i Política de Remuneracions

Estatuts, Reglaments i altres normes d'organització

Estatuts, Reglaments i altres normes d'organització

Estatuts de la SVEstructura organitzativa

Estructura organitzativa

Detall de la nostra estructura organitzativa.Remuneracions

RemuneracionsLa política de remuneracions de la societat gestora

La política de remuneracions de la societat gestora s'engloba dins de la Política de Remuneracions del Grup Hacve.