GVC Gaesco Valores Societat de Valors

Una àmplia gamma de productes d'inversió per invertir als mercats financers, amb la millor tecnologia i unes tarifes molt competitives.

Podràs accedir als mercats borsaris de la forma més eficient sense perdre cap oportunitat d'inversió.

Entitat registrada a la CNMV amb el número 182, membre de les borses de Barcelona, Madrid, València, París, Amsterdam, Brussel · les, Lisboa i Frankfurt. Accés a la resta de mercats a través d'acords amb brokers internacionals. Membre liquidador i custodi de MEFF i AIAF. Entitat delegada del Banc d'Espanya. Membre i Assessor Registrat del MAB i el MARF. Membre Fundador d'ESN.

Oferim:

  • Intermediació i Dipositaria.
  • Gestió discrecional de Carteres: Renda Fixa, Renda Variable, Derivats i Fons d'inversió.
  • Serveis de Corporate Finance, Banca d'Inversió i Mercat de Capitals.

DESCRIPCIÓ ÚLT DIF %DIF ANT Rent. Any% VOL MÀX MÍN HORA
DESCRIPCIÓ ÚLT DIF %DIF ANT Rent. Any% VOL MÀX MÍN HORA